Kariyer

İnsan Kaynakları Anlayışımız!


Ekipmanlazim.com’da hem ofis, hem de sette pozisyon yetkinliklere dayalı bir işe alım süreci uygulanmaktadır. Ofis çalışanlarının işe alımlarında kaynak olarak iş başvuru portallarından, web sayfamıza gelen başvurulardan ve danışmanlık firmalarından yararlanılır. Ofis pozisyonlarında ise bu yöntemlere ek olarak ofisimizde yer alan başvuru formlarından yararlanılmaktadır.

İş görüşmelerinde en az 2 aşamalı süreç izlenir. İnsan Kaynakları, tüm başvuruları değerlendirmesinin ardından, görüşmeleri yapar ve uygun olan adayları ilgili departman yöneticileriyle görüştürür.

Pozisyonun gerekliliklerine göre; değerlendirme merkezi uygulaması, vaka çalışması, varsa yabancı dil test ve kişilik envanteri uygulanır.

En son aşamada referans kontrollerinin ardından, değerlendirilmesi olumlu olan adaya iş teklifi İnsan Kaynakları tarafından yapılır.

Aday, işe başlamasının ardından oryantasyon programlarına katılarak şirkete alışma sürecini hızlandırır. Ofis çalışanları, işe başladıkları ilk hafta tüm  eğitimlerine katılırlar. Böylelikle, ekipmanlarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulurlar ve set ekibi ile aralarında güçlü bir bağ ilk günden kurulmuş olur.

Çalışanımız ilk ayı içerisinde İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen tecrübe programına dahil edilir. Şirket değerlerimizi, uygulamalarımızı ekipmanlarımızı ve departmanlarımızı tanıttığımız bu eğitimde çalışanlarımıza rehberlik edecek bir EkipmanLazim.com çalışan kitapçığı da verilmektedir.

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak, kariyerlerinde yönlendirici olabilmek amacı ile oluşturulan yıllık eğitim planları ve yurtiçi-yurtdışı eğitim olanakları bulunmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu çok sayıda uluslararası markanın eğitim ve geliştirme açısından “know-how” desteğini alan EkipmanLazim.com, pozisyonların ve her bir iş biriminin ihtiyacına yönelik eğitim programlarını uygulamaktadır.

Mağaza pozisyonlarımız için detaylı olarak marka, ürünler, hizmet kalitesinin önemi ve kiralamaya yönelik uygulamalı eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda Ofis müdürü ve Şeflerin desteğiyle marka oryantasyonu ve iş başı eğitimleri verilerek ilk günden ekip ve iş adaptasyonu sağlanır.

Şirketimizin “içeriden terfi” politikası gereği, çalışma arkadaşlarımızın eğitim ve gelişimine özen göstermekteyiz. Her sene gerçekleştirilen performans değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından eğitim ihtiyaç analizleri titizlikle gerçekleştirilir ve kişilere özel eğitim programları oluşturulur. Kişisel gelişim eğitimlerinin planlanması, süreç yönetimi ve raporlanması İnsan Kaynakları departmanı tarafından gerçekleştirilir.

EkipmanLazim.com’da çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kariyer planlama sistemi oluşturulmaktadır.

Ofiste oluşan boş pozisyonlar için öncelikle iç adaylarımız değerlendirilmektedir. %80 oranında iç terfi ile çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak, çeşitli değerlendirme merkezleriyle yedekleme çalışması uygulanmaktadır.

Gelecekte ihtiyaç duyacağımız nitelikli yönetici veya şef ihtiyacını karşılamak üzere, uygulamaya koymayı hedeflediğimiz Yönetici Adayı programı aracılığıyla EkipmanLazim.com vizyonu ile eğitilmiş, Film Ekipmanları Kiralama sektöründe tüm modern uygulamaları özümsemiş adayları bünyemize katmayı hedeflemekteyiz.

EkipmanLazim.com ‘da yetkinliklere dayalı bir performans değerlendirme sistemi kullanılmakta ve yılda iki kez performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır. Çalışanımızın hem kendisinin hem de yöneticisinin değerlendirme yaptığı sistemimiz, önceden belirlenmiş görev tanımlarıyla uyumlu hedeflerden oluşmaktadır. Bu görüşmelerden toplanan bilgiler, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinde ve buna bağlı olarak yıllık eğitim planlarının hazırlanmasında, kariyer planlarının oluşturulmasında ve ücretlendirme çalışmalarında kullanılmaktadır.